ტატუს წაშლა

ტანის, წარბის, თვალის, ტუჩის და ა.შ ტატუაჟის მოშორება

პირდაპირი თარგმანი ინგლისურიდან ''TATOO'' ნიშნავს „წაუშლელ სიტყვას“.თუმცა ეს

სახელწოდება მოდის იმ დროიდან,როცა ჯერ კიდევ არ არსებობდა საშუალება მისი

მოშორების .დღეს ძალიან აქტუალურია ეს თემა,რადგან სხვადასხვა მიზეზების გამო

უჩნდებათ სურვილი მოიცილონ ტატუ. ეს შეიძლება იყოს

როგორც,არაპროფესიონალურად გაკეთებული ნამუშევარი, ასევე გარკვეული

გართულებები,რომელიც მოჰყვა პროცედურას ან თუნდაც ყველაზე მარტივი მიზეზი

უბრალოდ მოგბეზრდათ ის.

შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, გავლილი აქვს მკაცრი ტესტირებები

SWITCH ლაზერს იყენებს . ამ ლაზერის საშუალებით ნებისმიერი ტატუს მოშორებაა

შესაძლებელი,როგორც შავის ასევე ფერადის. ერთადერთი სხვაობა დროის ფაქტორია.

ფერადი ტატუს მოცილებას რამდენიმე პროცედურით მეტი სჭირდება.